1. KOSZTY PRZESYŁKI

  1. Sklep wysyła zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub InPost za pomocą Paczkomatów tylko na terenie Polski.
  2. Ceny zawarte w poniższym cenniku są cenami brutto ( ceny zawierają należny podatek ).
PrzewoźnikForma płatnościKoszty dostawy- szczegółowoKoszty dostawy - razem
Odbiór Osobistyprzelew lub przy odbiorze osobistymODBIÓR OSOBISTY0.00 zł
Poczta PolskaprzelewLIST POLECONY9.50 zł
Poczta PolskaprzelewODBIÓR W PUNKCIE10.00 zł
InPostprzelewPACZKA INPOST15.00 zł
Poczta PolskaprzelewPACZKA KURIER 4814.00 zł
Poczta Polskapłatność przy odbiorze gotówkąPACZKA KURIER 48 POBRANIE20.00 zł
Inpostpłatność przy odbiorze kartąPACZKA INPOST20.00 zł

2. ODBIÓR OSOBISTY

 1. Odbiór osobisty jest możliwy w Raszynie k/Warszawy na ul. Na Skraju 109C po umówieniu się telefonicznym pod nr 502 664 379 lub mailowym korzystając z formularza kontaktowego w zakładce kontakt.

3. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I ZWROT PRODUKTÓW

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane np. na nasz adres mailowy: sklep@obuwie-damskie.com
 2. Szczegółowa informacja o zasadach korzystania z prawa wskazanego w powyższym postanowieniu oraz ograniczeniach znajduje się w załączniku nr 1 w zakładce REGULAMIN.
 3. W załączniku nr 2 w zakładce REGULAMIN znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest wymagane.
 4. Sprzedający doręcza konsumentowi wraz z treścią regulaminu załączniki nr 1 i nr 2. Doręczenie ich jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego w zakresie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 5. W razie wątpliwości przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Inne szczegóły

 1. Inne szczegóły zawarte są w naszym regulaminie